15 de novembre 2022

juliol-agost-setembre 2022

Revisions:
  • ...

Actualitzacion i ampliacions del web
Multicerca:
  • 04.08.2022: Gramàtica catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (iec). [27.1]
  • 04.08.2022: Gramàtica normativa valenciana de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (avl). [27.2]
  • 04.08.2022: Llibre d'estil de l'Ajuntament de Barcelona de Joan Solà i Cortassa. [34.6]