30 de novembre 2008

Setmana 48 - 2008

Novetats

Novetats en les fitxes de la cdlpv

[Envieu els suggeriments i comentaris a: golls@geocities.com]
 1. Revisions:

 2. Addicions:

 3. Actualitzacions i ampliacions del web:
  • Eines de Llengua: renovem la pàgina principal.
  • «Vocabulari de dret»: accés directe des de la pàgina inicial d'Eines de Llengua.
  • Diari per a Tècnics Lingüístics (dtl):
   • «Ha mort l'acadèmic Arnau i Garcia»
   • «Francisco Camps retalla de nou els drets dels valencians»
   • «Despesa en política lingüística (6)»
   • «Les televisions portugueses en Galícia»
   • «Oferta laboral en Hora Nova»

23 de novembre 2008

Setmana 47 - 2008

Novetats

Novetats en les fitxes de la cdlpv

[Envieu els suggeriments i comentaris a: golls@geocities.com]
 1. Revisions:
  • ...

 2. Addicions:

 3. Actualitzacions i ampliacions del web:
  • Legislació lingüística: Llei 7/2003 valenciana (art. 9).
  • Diari per a Tècnics Lingüístics (dtl):
   • «Xavier Sala Martín mostra les vergonyes»
   • «XXV aniversari de la Revista de Llengua i Dret»
   • «Oferta d'ocupació per al 2008 en Benetússer: 1 TL (A2)»
   • «Policies espanyols contra els ciutadans que parlen en català»
   • «Regulació lingüística per a l'accés a la funció pública balear»
   • «Algunes excuses per a la discriminació lingüística»

16 de novembre 2008

Setmana 46 - 2008

Novetats

Novetats en les fitxes de la cdlpv

[Envieu els suggeriments i comentaris a: golls@geocities.com]
 1. Revisions:

 2. Addicions:

 3. Actualitzacions i ampliacions del web:
  • Multicerca: (9.3) Diccionari de les ciències ambientals.
  • Diari per a Tècnics Lingüístics (dtl):
   • «El Diccionari de les ciències ambientals de l'IEC en el Multicerca»
   • «Torns de la JQCV i oposició de TMIPL de la Universitat Politècnica de València»
   • «La Vanguardia i l'Sport en català»
   • «El marc legal català i francés»

09 de novembre 2008

Setmana 45 - 2008

Novetats

Novetats en les fitxes de la cdlpv

[Envieu els suggeriments i comentaris a: golls@geocities.com]
 1. Revisions:

 2. Addicions:
  • ...

 3. Actualitzacions i ampliacions del web:
  • Diari per a Tècnics Lingüístics (dtl):
   • «El TS confirma la sentència contra les pretensions de Francisco Camps»
   • «Proves de la JQCV, intèrpret a Rojals, TMPLC a Gandia i cap de secció en el DOCV»
   • «Canvi de nom: Sant Joan de l'Ènova»
   • «Voluntariat pel valencià en València»

02 de novembre 2008

Setmana 44 - 2008

Novetats

Novetats en les fitxes de la cdlpv

[Envieu els suggeriments i comentaris a: golls@geocities.com]
 1. Revisions:

 2. Addicions:

 3. Actualitzacions i ampliacions del web:
  • Multicerca: (3.4) traductor anglés - català de Google.
  • Diari per a Tècnics Lingüístics (dtl):
   • «Ubuntu Intrepid Ibex en català»
   • «Oferta laboral per baixa de maternitat a Andorra»
   • «Tècnic lingüístic de lliure designació: cap de la Secció de Promoció del Valencià»
   • «La llengua d’alguns funcionaris públics valencians»