07 de febrer 2013

Gener 2013

Butlletí de novetats

Fitxes de dubtes i terminologia de la cdlpv

[Bloc sobre les novetats: fitxes.blogspot.com/]
[Envieu els suggeriments i comentaris a: golls@geocities.com]

 1. Revisions:
  • ...

 2. Addicions:
 3. Actualitzacions i ampliacions del web:
  • Més recursos en el Multicerca: Bob: dictionnaire d'argot (60.4).
  • Diari per a Tècnics Lingüístics (dtl):
   • «Les pedretes del camí»
   • «La normalització de la ŀl»
   • «Flaixos sobre l'Alguer, política lingüística i apps en català»
   • «Iberolingua»
   • «L'evidència empírica del model lingüístic català»