10 de juliol 2016

Juny 2016

Butlletí de novetats

Fitxes de dubtes i terminologia de la cdlpv

[Bloc sobre les novetats: fitxes.blogspot.com/]
[Envieu els suggeriments i comentaris a: golls@geocities.com]

 1. Revisions:
 2. Addicions:

 3. Actualitzacions i ampliacions del web:
  • Multicerca:
  • 09.06.2016: Diccionari de bombers (Termcat: 96)
  • 13.06.2016: Lèxic de plagues i malalties dels conreus de Catalunya (69.1)
  • 14.06.2016: Corpus Informatitzat del Català Antic (13.1)
  • Diari per a Tècnics Lingüístics (dtl):
   • «Jornada sobre les llengües i les polítiques lingüístiques»
   • «Denominacions oficials: el Real de Gandia»
   • «Denominacions oficials: Llucena»