04 de juny 2021

abril 2021


Actualitzacion i ampliacions del web
Multicerca:
  • 23.04.2021: Onomasticon cataloniae de Joan Coromines (IEC)
Diari per a Tècnics Lingüístics (DTL):
  • «Optimisme i pessimisme en sociolingüística»

03 de juny 2021

març 2021

⇨ Legislació lingüística: Llei 8/2018.
  • «L'AVL renova un segon terç: set acadèmiques noves»
  • «Denominacions oficials: la Vall de Gallinera»
  • «La salut en la llengua»
  • «Denominacions oficials: l'Énova»
  • «Dades sociolingüístiques de Catalunya»