20 de juliol 2021

juny 2021

Revisions:

Actualitzacion i ampliacions del web
Diari per a Tècnics Lingüístics (DTL):
  • «Termes nous en el DOGC núm. 8410»

08 de juliol 2021

maig 2021

Revisions:
Addicions:

Actualitzacion i ampliacions del web
Multicerca:
  • 04.05.2021: Les nostres comparances d'Eugeni S. Reig.
  • 17.05.2021: Lèxic d'aŀlèrgies del Termcat (Termcat: 131).
Diari per a Tècnics Lingüístics (DTL):
  • «Denominacions oficials: Fageca»