27 de gener 2008

Setmana 4 - 2008

Novetats en les fitxes de la cdlpv

[Envieu els suggeriments i comentaris a: golls@geocities.com]
 1. Revisions:

 2. Addicions:

 3. Actualitzacions i ampliacions del web:
  • Terminologia: termes nous de la Neoloteca.
  • Jurisprudència lingüística: STSJ 1.233/2007
  • Diari per a Tècnics Lingüístics (dtl):
   • «Rafael Roca ens acosta Teodor Llorente»
   • «La TV3 a la Catalunya del Nord»
   • «La terminologia oberta del Termcat»
   • «Cinema en valencià gràcies a les universitats»
   • «Enyorança d’una de gran»

20 de gener 2008

Setmana 3 - 2008

Novetats

Novetats en les fitxes de la cdlpv

[Envieu els suggeriments i comentaris a: golls@geocities.com]
 1. Revisions:
  • ...

 2. Addicions:

 3. Actualitzacions i ampliacions del web:
  • Diari per a Tècnics Lingüístics (dtl):
   • «JQCV (superior i correcció de textos), ajudes a l’exterior, premis de Falles i la Magdalena»
   • «Tècnic/ca auxiliar de promoció lingüística a Paterna»
   • «Leonard Orban atén en català: la censura de Francisco Camps és cosa del Consell d’Europa»
   • «L’acatament de les sentències i la llengua»
   • «Setze sentències sense acatar»
   • «Avantatges intel·lectuals de conéixer idiomes»

13 de gener 2008

Setmana 2 - 2008

Novetats

Novetats en les fitxes de la cdlpv

[Envieu els suggeriments i comentaris a: golls@geocities.com]
 1. Revisions:

 2. Addicions:

 3. Actualitzacions i ampliacions del web:
  • Diari per a Tècnics Lingüístics (dtl):
   • «¿Quina política per a quin país?»
   • «Catorzena sentència que avala la titulació de filologia catalana en les oposicions»
   • «El Bartolo continuarà obert»
   • «Nomenaments en l’AVL: Josep Lluís Lacreu Cuesta»
   • «Sofismes i fantasies»

06 de gener 2008

Setmana 1 - 2008

etats

Novetats en les fitxes de la cdlpv

[Envieu els suggeriments i comentaris a: golls@geocities.com]
 1. Revisions:

 2. Addicions:

 3. Actualitzacions i ampliacions del web:
  • Diari per a Tècnics Lingüístics (dtl):
   • «La inversió en política lingüística per al 2008»
   • «JQCV: grau mitjà , llenguatge administratiu i als mitjans de comunicació»
   • «Els valencians accidentals»