02 de març 2011

Febrer 2011

Febrer - 2011


Novetats en les fitxes de la cdlpv

[Bloc sobre les novetats: fitxes.blogspot.com/]
[Envieu els suggeriments i comentaris a: golls@geocities.com]

 1. Revisions:

 2. Addicions:
  • ...

 3. Actualitzacions i ampliacions del web:
  • Multicerca: (26.1) Eurovoc del Parlament de Catalunya, (42.4) Diccionario de sinónimos de la Universitat d'Oviedo, (59.1) Termium del Govern del Canadà, (Termcat.42) Diccionari de ciències socials, (63) Il grande italiano d'Aldo Gabrielli.
  • Diari per a Tècnics Lingüístics (dtl):
   • «Ajudes a produccions editorials»
   • «Revisió del Multicerca»
   • «Lexicografia terminològica»
   • «La democràcia i la TV3 al País Valencià en negre»
   • «Despesa en política lingüística (8)»
   • «Ajudes a associacions 2011»
   • «El clip de Francisco Camps que amaga el valencià»
   • «Els mexicanismes espanyols»
   • «Ajudes a entitats locals 2011»
   • «Orelleres per a qui no vol escoltar»
   • «Flaixos de multilingüisme senatorial i de traducció i interpretació»
   • «L'APTIC publica l'enquesta del 2009 sobre tarifes»
   • «Manifest per la immersió»