01 d’agost 2011

Juliol 2011

Butlletí de novetats

Fitxes de dubtes i terminologia de la cdlpv

[Bloc sobre les novetats: fitxes.blogspot.com/]
[Envieu els suggeriments i comentaris a:
golls@geocities.com]

 1. Revisions:

 2. Addicions:

  • ...

 3. Actualitzacions i ampliacions del web:

  • Multicerca: (48.4) Dicionário online de português; [Termcat: 45, 46, 47, 48, 49] Diccionaris de productes informàtics, de serveis socials, de fires i congressos, de qualitat, de societat de l'informacion [occità]; secció d'occità.

  • Diari per a Tècnics Lingüístics (dtl):

   • «Flaixos sobre sexisme, política lingüística, manuals d'ús i humor»

   • «Interés judicial i setge polític»

   • «La Universitat de València i el cinema d'estiu»

   • «Sexisme ambigu»

   • «Personal investigador per a la Jaume I»