10 de maig 2022

gener 2022

Revisions:

Actualitzacion i ampliacions del web
Multicerca:
  • 17.01.2022: Diccionario histórico de la lengua española (RAE).
Diari per a Tècnics Lingüístics (DTL):
  • «Portal per a augmentar l'ús de la llengua en l'àmbit jurídic»