04 de maig 2011

Abril 2011

Butlletí de novetats

Fitxes de dubtes i terminologia de la cdlpv

[Bloc sobre les novetats: fitxes.blogspot.com/]
[Envieu els suggeriments i comentaris a: golls@geocities.com]

 1. Revisions:

 2. Addicions:

 3. Actualitzacions i ampliacions del web:
  • Multicerca: (52.1) Diccionario d'Eco-finanzas.
  • Diari per a Tècnics Lingüístics (dtl):
   • «Oferta laboral de la Xarxa Vives d'universitats»
   • «Flaixos d'equivalències i de bon govern a les Balears»
   • «La patent europea discrimina llengües»
   • «Cares i ulls en la xarxa»
   • «Termòmetres d'ús»
   • «La negociació co?lectiva no sexista»
   • «Mapa de centres amb línia en valencià»
   • «El català a les empreses»
   • «Més sentències contra el govern de Francisco Camps»
   • «Els reglaments lingüístics de les diputacions catalanes»
   • «JQCV: s'ha obert el termini de matrícula»
   • «Flaixos sobre jutjats, consum i sobre nous parlants de català»