31 d’octubre 2010

Octubre - 2010

Novetats en les fitxes de la CDLPV

Butlletí de novetats

Fitxes de dubtes i terminologia

Coordinadora de Dinamització Lingüística del País Valencià (cdlpv)

Alerta: a partir d'ara, el missatge sobre les novetats esdevé mensual. Amb eixa periodicitat pretenem fer-vos arribar una informació més contrastada, completa i consistent.


 1. Revisions:

 2. Addicions:

 3. Actualitzacions i ampliacions del web:
  • Multicerca: Diccionari d'homeopatia i Diccionari de sinologia del Termcat.
  • Multicerca: Diccionari de sinònims de frases fetes de M.ª Teresa Espinal i Farré.
  • Reforma del reglament del senat espanyol.
  • Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana.
  • Llei 1/2006, de 10 d'abril, de reforma de la Llei orgànica 5/1982, d'1 de juliol, d'Estatut d'autonomia de la Comunitat Valenciana.
  • Legislació lingüística: Reglament de Castelló de la Plana.
  • Revista de Llengua i Dret: índexs fins al número 53.
  • Vocabulari de flora i fauna.
  • Diari per a Tècnics Lingüístics (dtl):
   • «La suspensió del reglament lingüístic de Barcelona i de la Diputació de Lleida»
   • «Joan Solà: "Gràcies, noi"»
   • «Conferència d'Isidor Marí a Palma (Mallorca)»
   • «La mastologia té un diccionari de sinologia»
   • «TFV: segona jornada sobre el valencià»
   • «Crida d'articles per a Llengua, Societat i Comunicació»
   • «Flaixos de terminologia i alfabetització»
   • «Termes nous en el DOGC núm. 5.715»