10 de juny 2018

maig 2018

 • Revisions:
 • Addicions:
  • ...

 • Actualitzacions i ampliacions del web:
  • Multicerca:

  • Diari per a Tècnics Lingüístics (dtl):
   • «Denominacions oficials: Algímia d'Alfara i Benlloc»
   • «Creant amb gomàtics»
   • Greuges:
    • 201800308: web de l'Ajuntament d'Alacant
    • 201800296: web de la Generalitat valenciana (RLT)
    • 201717487: web de l'Ajuntament de Benetússer
    • 201717431: web del president de la Generalitat valenciana