28 de febrer 2010

Setmana 8 - 2010

Novetats

Novetats en les fitxes de la cdlpv

[Envieu els suggeriments i comentaris a: golls@geocities.com]
 1. Revisions:

 2. Addicions:

 3. Actualitzacions i ampliacions del web:
  • Diari per a Tècnics Lingüístics (dtl):
   • «La demanda lingüística»
   • «Ajudes per a empreses i per a la traducció i l'edició literàries»
   • «Planificació lingüística urbana»
   • «Plans d'estudis de la Universitat Jaume I»

21 de febrer 2010

Setmana 7 - 2010

Novetats

Novetats en les fitxes de la cdlpv

[Envieu els suggeriments i comentaris a: golls@geocities.com]
 1. Revisions:

 2. Addicions:
  • ...

 3. Actualitzacions i ampliacions del web:

14 de febrer 2010

Setmana 6 - 2010

Novetats

Novetats en les fitxes de la cdlpv

[Envieu els suggeriments i comentaris a: golls@geocities.com]
 1. Revisions:

 2. Addicions:

 3. Actualitzacions i ampliacions del web:

06 de febrer 2010

Setmana 5 - 2010

Novetats

Novetats en les fitxes de la cdlpv

[Envieu els suggeriments i comentaris a: golls@geocities.com]
 1. Revisions:

 2. Addicions:

 3. Actualitzacions i ampliacions del web:
  • Denominacions oficials dels municipis valencians: Sant Joanet.
  • Diari per a Tècnics Lingüístics (dtl):
   • «Denominació oficial de Sant Joanet»
   • «Flaixos sobre certificats, convenis i termes del Termcat»
   • «El Tribunal Suprem espanyol torna a condemnar la Generalitat valenciana»
   • «La llengua en el cinema»