15 d’agost 2016

juliol 2016


Butlletí de novetats

Fitxes de dubtes i terminologia de la cdlpv

[Bloc sobre les novetats: fitxes.blogspot.com/]
[Envieu els suggeriments i comentaris a: golls@geocities.com]

 1. Revisions:
 2. Addicions:

 3. Actualitzacions i ampliacions del web:
  • Multicerca:
  • 04.07.2016: Diccionari de fusteria (Termcat: 97)
  • Diari per a Tècnics Lingüístics (dtl):
   • «Uns apunts sobre la IV Jornada sobre Llengua i Societat»
   • «Jornada sobre les llengües i les polítiques lingüístiques»