01 de juliol 2011

Juny - 2011

Butlletí de novetats

Fitxes de dubtes i terminologia de la cdlpv

[Bloc sobre les novetats: fitxes.blogspot.com/]
[Envieu els suggeriments i comentaris a: golls@geocities.com]

  1. Revisions:

  2. Addicions:

  3. Actualitzacions i ampliacions del web:
    • Vocabulari de dret (CDLPV)
    • Diari per a Tècnics Lingüístics (dtl):
      • «Les províncies basques»
      • «Política lingüística catalana i balear»
      • «Flaixos d'ajudes i subvencions»
      • «El valor de la lengua»
      • «Premi per a la recerca en català»
      • «L'enganyifa lingüística de Font de Mora Turón»
      • «Termes nous en el DOGC núm. 5.887»
      • «Concessió de les beques del Pla EVA del 2011»
      • «Les línies de Font de Mora Turón»
      • «Sí, contra tots els valencians»
      • «Minoració de les ajudes a entitats locals 2011»
      • «Polítiques valencianes contra la capacitació lingüística»