01 de juliol 2011

Juny - 2011

Butlletí de novetats

Fitxes de dubtes i terminologia de la cdlpv

[Bloc sobre les novetats: fitxes.blogspot.com/]
[Envieu els suggeriments i comentaris a: golls@geocities.com]

 1. Revisions:

 2. Addicions:

 3. Actualitzacions i ampliacions del web:
  • Vocabulari de dret (CDLPV)
  • Diari per a Tècnics Lingüístics (dtl):
   • «Les províncies basques»
   • «Política lingüística catalana i balear»
   • «Flaixos d'ajudes i subvencions»
   • «El valor de la lengua»
   • «Premi per a la recerca en català»
   • «L'enganyifa lingüística de Font de Mora Turón»
   • «Termes nous en el DOGC núm. 5.887»
   • «Concessió de les beques del Pla EVA del 2011»
   • «Les línies de Font de Mora Turón»
   • «Sí, contra tots els valencians»
   • «Minoració de les ajudes a entitats locals 2011»
   • «Polítiques valencianes contra la capacitació lingüística»