03 d’abril 2020

febrer 2020

  1. Revisions:
  2. Addicions:
  3. Actualitzacion i ampliacions del web:
      • Apunts:
        • «El supremacisme lingüístic espanyol»