28 d’octubre 2006

Setmana 43 - 2006

Novetats en les fitxes de la CDLPV

[Envieu els suggeriments i comentaris a: golls@geocities.com]

 1. Revisions: tall.
 2. Addicions: ressituar (*resituar).

  Actualitzacions i ampliacions del web:

  • Multicerca: torna a funcionar la cerca en l'agència EFE (35).

21 d’octubre 2006

Setmana 42 - 2006

Novetats en les fitxes de la CDLPV

[Envieu els suggeriments i comentaris a: golls@geocities.com]

 1. Revisions: ...
 2. Addicions: arreu, tall.

  Actualitzacions i ampliacions del web:

  • ...

14 d’octubre 2006

Setmana 41 - 2006

Novetats en les fitxes de la CDLPV


[Envieu els suggeriments i comentaris a: golls@geocities.com]

 1. Revisions: ...
 2. Addicions: coquera (acariosi del pernil), remelo (enllacat).

  Actualitzacions i ampliacions del web:

  • ...

06 d’octubre 2006

Setmana 40 - 2006

Novetats en les fitxes de la CDLPV

[Envieu els suggeriments i comentaris a: golls@geocities.com]

 1. Revisions: carrusel, col·líder.
 2. Addicions: ...

  Actualitzacions i ampliacions del web:

  • ...