26 d’octubre 2008

Setmana 43 - 2008

Novetats

Novetats en les fitxes de la cdlpv

[Envieu els suggeriments i comentaris a: golls@geocities.com]
 1. Revisions:

 2. Addicions:

 3. Actualitzacions i ampliacions del web:
  • Multicerca: generador numèric de la Generalitat valenciana.
  • Legislació lingüística: Decret 195/2008, de la Generalitat de Catalunya, pel qual es regulen determinats aspectes del règim jurídic del personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal de les entitats locals de Catalunya.
  • Diari per a Tècnics Lingüístics (dtl):
   • «Ajudes a la producció editorial»
   • «Palma, capital de les Illes Balears»
   • «Estratègia europea pel multilingüisme»
   • «El coneixement de català dels fucionaris amb habilitació estatal»
   • «Canvi de nom: Borriana / Burriana»

18 d’octubre 2008

Setmana 42 - 2008

Novetats

Novetats en les fitxes de la cdlpv

[Envieu els suggeriments i comentaris a: golls@geocities.com]
 1. Revisions:

 2. Addicions:

 3. Actualitzacions i ampliacions del web:
  • Diari per a Tècnics Lingüístics (dtl):
   • «Els parlars valencians de base castellanoaragonesa»
   • «La Carta europea de les llengües i la justícia»
   • «Navegar en català»
   • «Treballar en la RAE»
   • «Denegat el tancament de la Perenxisa»

12 d’octubre 2008

Setmana 41 - 2008

Novetats

Novetats en les fitxes de la cdlpv

[Envieu els suggeriments i comentaris a: golls@geocities.com]
 1. Revisions:
  • pobles [entitats locals menors].

 2. Addicions:

 3. Actualitzacions i ampliacions del web:
  • Diari per a Tècnics Lingüístics (dtl):
   • «Edició de llibres de text per a Voramar»
   • «Entitats locals menors valencianes»
   • «Oferta laboral a Barxeta»
   • «Les llengües en Le Monde Diplomatique»
   • «Mareny de Barraquetes (Sueca)»

05 d’octubre 2008

Setmana 40 - 2008

Novetats

Novetats en les fitxes de la cdlpv

[Envieu els suggeriments i comentaris a: golls@geocities.com]
 1. Revisions:

 2. Addicions:

 3. Actualitzacions i ampliacions del web:
  • Diari per a Tècnics Lingüístics (dtl):
   • «Es consolida la nova ortografia portuguesa de 1990»
   • «Segona provisió de quatre llocs de tècnics en l'AVL»
   • «Des del català i cap al català amb Google»