08 de desembre 2018

novembre 2018

 • Revisions:
 • Addicions:

 • Actualitzacions i ampliacions del web:
  • Greuges:
   • Diputació de València,
  • Multicerca:
  • ...
  • Diari per a Tècnics Lingüístics (dtl):
   • «Denominacions oficials: el Genovés»
   • «Denominacions oficials: Nàquera/Náquera»
   • «La concordança ortogràfica belga»
   • «Repensant els llibres de text»
   • «L'economia del valencià»