08 de juliol 2015

Juny 2015

Butlletí de novetats

Fitxes de dubtes i terminologia de la cdlpv

[Bloc sobre les novetats: fitxes.blogspot.com/]
[Envieu els suggeriments i comentaris a: golls@geocities.com]

  1. Revisions:

  2. Addicions:

  3. Actualitzacions i ampliacions del web:
    • Multicerca: Diccionari de ciències de la salut del Termcat (Termcat: 79); Glossari de sabors del món del Termcat (Termcat: 80); Diccionari de fisioteràpia del Termcat (Termcat: 81); Diccionari de física del Termcat (Termcat: 82); Diccionari de religions del Termcat (Termcat: 83); La indústria tèxtil a Mollet del Termcat (Termcat: 84); Diccionari enciclopèdic de medicina del Termcat (Termcat: 85); Diccionario Salamanca (42.5); Diccionario castellano (42.6); Cercador de paraules en el diari El País (42.7); Cercador del Corpus informatitzat del valencià (4.1.1).
    • Diari per a Tècnics Lingüístics (dtl):
      • «El número 63 de la Revista de Llengua i Dret»