26 de juliol 2009

Setmana 30 - 2009

I per no perdre el costum, enguany també farem
¡vacances!
fins al setembre


Novetats

Setmana 30 - 2009

Novetats en les fitxes de la cdlpv

[Envieu els suggeriments i comentaris a: golls@geocities.com]
 1. Revisions:

 2. Addicions:
  • ...

 3. Actualitzacions i ampliacions del web:
  • Diari per a Tècnics Lingüístics (dtl):
   • «Oferta laboral en Andorra»
   • «Flaixos sobre el congrés Convit, Joan Solà i Dixio»
   • «Llengua i Ús (45): l'ESLUB i el català en la justícia»
   • «Ajudes a associacions i empreses»

«L'associació dels tècnics lingüístics al País Valencià»

19 de juliol 2009

Setmana 29 - 2009

Novetats

Novetats en les fitxes de la cdlpv

[Envieu els suggeriments i comentaris a: golls@geocities.com]
 1. Revisions:
  • ...

 2. Addicions:

 3. Actualitzacions i ampliacions del web:
  • Multicerca: (10.2.) Glossari de l'editorial Barcino.
  • Diari per a Tècnics Lingüístics (dtl):
   • «Ajuts per al foment de l'ús del català en Tarragona»
   • «Jornada sobre lingüística romànica en l'IEC»
   • «Jornada filològica en l'IEC»
   • «Ajudes a entitats locals i grau mitjà de la JQCV»
   • «Les llengües pacífiques»
   • «La selectivitat en català a les Balears»
   • «Fa cinquanta anys de tantes coses...»
   • «¿De qui és la llengua?»

12 de juliol 2009

Setmana 28 - 2009

Novetats

Novetats en les fitxes de la cdlpv

[Envieu els suggeriments i comentaris a: golls@geocities.com]
 1. Revisions:

 2. Addicions:

 3. Actualitzacions i ampliacions del web:
  • Diari per a Tècnics Lingüístics (dtl):
   • «L'elemental de la JQCV i beques del pla EVA»
   • «Beques de l'AVL»
   • «Resultats de l'oral de la JQCV i ajudes al teatre, l'edició i la traducció»
   • «Enquesta d'usos lingüístics en Catalunya (2008)»

05 de juliol 2009

Setmana 27 - 2009

Novetats

Novetats en les fitxes de la cdlpv

[Envieu els suggeriments i comentaris a: golls@geocities.com]
 1. Revisions:

 2. Addicions:

 3. Actualitzacions i ampliacions del web:
  • Diari per a Tècnics Lingüístics (dtl):
   • «El PP elimina l'oficina lingüística d'Alboraia»
   • «Les llengües en l'administració estatal espanyola»
   • «Els cursos d'estiu d'enguany»