11 de gener 2022

novembre 2021

Revisions:
Addicions:
  • ...

Actualitzacion i ampliacions del web
Multicerca:
  • Li hem pegat una repassada per vore si millora el funcionament dels enllaços i dels buscadors.
Diari per a Tècnics Lingüístics (DTL):
  • «Termes nous en el DOGC núm. 8.522»