02 d’agost 2012

Juliol - 2012

Butlletí de novetats

Fitxes de dubtes i terminologia de la cdlpv

[Bloc sobre les novetats: fitxes.blogspot.com/]
[Envieu els suggeriments i comentaris a: golls@geocities.com]

 1. Revisions:
  • ....

 2. Addicions:

 3. Actualitzacions i ampliacions del web:
  • Vocabulari de dret de la CDLPV: més de tres mil entrades; també en format .mobi (per a Kindle i altres lectors electrònics).
  • Més recursos en el Multicerca: diccionari de dret civil (Diccionaris del Termcat: 56).
  • Diari per a Tècnics Lingüístics (dtl):
   • «45 sentències a favor del valencià»
   • «Del suec al català i del català al suec»
   • «Senadors pel català»
   • «Flaixos sobre l'aranés i sobre la Franja»
   • «¡Que rode la bola!»
   • «L'èuscar i Colòmbia»
   • «Els noms dels mamífers marins»
   • «Flaixos sobre drets i planificació lingüístics»