28 d’octubre 2007

Setmana 43 - 2007

Novetats

Novetats en les fitxes de la cdlpv

[Envieu els suggeriments i comentaris a: golls@geocities.com]
 1. Revisions:

 2. Addicions:

 3. Actualitzacions i ampliacions del web:
  • Diari per a Tècnics Lingüístics (dtl):
   • «Oferta laboral d'Europa Press - Catalunya»
   • «Novetats terminològiques del Termcat»
   • «La Comissió Europea en català per Internet»
   • «El català, la cultura i el negoci»
   • «Concurs de tècnic superior en l’AVL: cap de recursos lingüísticotècnics»
   • «Impuls de l’ús del valencià en la Guàrdia Civil»

21 d’octubre 2007

Setmana 42 - 2007

Novetats

Novetats en les fitxes de la cdlpv

[Envieu els suggeriments i comentaris a: golls@geocities.com]
 1. Revisions:

 2. Addicions:

 3. Actualitzacions i ampliacions del web:
  • Diari per a Tècnics Lingüístics (dtl):
   • «Sociolingüística a la Nucia»
   • «Toponímia de la Catalunya del Nord»
   • «El mercat cultural del català»
   • «Una plaça de traductor/ra corrector/ra a Borriana»
   • «Tribunals, llengües i justícia»
   • «Tipografia, llengua i banalitats»

14 d’octubre 2007

Setmana 41 - 2007

Novetats

Novetats en les fitxes de la cdlpv

[Envieu els suggeriments i comentaris a: golls@geocities.com]
 1. Revisions:

 2. Addicions:
  • Capítol cinqué de Reivindicació del valencià. Una contribució d'Abelard Saragossà

 3. Actualitzacions i ampliacions del web:

06 d’octubre 2007

Setmana 40 - 2007

Novetats

Novetats en les fitxes de la cdlpv

[Envieu els suggeriments i comentaris a: golls@geocities.com]
 1. Revisions:

 2. Addicions:
  • ...

 3. Actualitzacions i ampliacions del web: