25 de novembre 2007

Setmana 47 - 2007

Novetats

Novetats en les fitxes de la cdlpv


[Envieu els suggeriments i comentaris a: golls@geocities.com]
 1. Revisions:

 2. Addicions:

 3. Actualitzacions i ampliacions del web:
  • Multicerca: (3.4) Diccionario médico (Previsión Sanitaria Nacional) i (19.1) Diccionari portugués (Porto Editora).
  • Diari per a Tècnics Lingüístics (dtl):
   • «La reivindicació i les dades sociolingüístiques»
   • «El soroll espanyol i el silenci català»
   • «Les empreses s'apunten a les llengües»

18 de novembre 2007

Setmana 46 - 2007

Novetats

Novetats en les fitxes de la cdlpv

[Envieu els suggeriments i comentaris a: golls@geocities.com]
 1. Revisions:

 2. Addicions:
  • ...

 3. Actualitzacions i ampliacions del web:
  • Multicerca: (6.3) Optimot (Consultes lingüístiques - Generalitat de Catalunya)  i (39.1) Corpus du Réseau Interministériel de Terminologie (CRITER) (Govern de França).
  • Diari per a Tècnics Lingüístics (dtl):
   • «La reemissió de TV3 en perill al sud valencià»
   • «Sorribes Martínez comenta els usos lingüístics parlamentaris»
   • «Multicerca: valencià col·loquial, Optimot i CRITER»
   • «Model del llibre de subcontractació»
   • «Un bloc de raons»
   • «El sexisme entre els lingüistes»

10 de novembre 2007

Setmana 45 - 2007

Novetats

Novetats en les fitxes de la cdlpv

[Envieu els suggeriments i comentaris a: golls@geocities.com]
 1. Revisions:

 2. Addicions:

 3. Actualitzacions i ampliacions del web:
  • Multicerca: 4.1 Diccionari històric del valencià col·loquial de Joaquim Martí Mestre.
  • Diari per a Tècnics Lingüístics (dtl):
   • «Lletres, accents i dígrafs en Internet»
   • «El codi ISO 639 de la llengua»
   • «L’exigència del castellà i el mèrit d’altres llengües»

04 de novembre 2007

Setmana 44 - 2007

Novetats

Novetats en les fitxes de la cdlpv

[Envieu els suggeriments i comentaris a: golls@geocities.com]
 1. Revisions:

 2. Addicions:
  • ...

 3. Actualitzacions i ampliacions del web: