20 de juliol 2021

juny 2021

Revisions:

Actualitzacion i ampliacions del web
Diari per a Tècnics Lingüístics (DTL):
  • «Termes nous en el DOGC núm. 8410»