14 de març 2010

Setmana 10 - 2010

Novetats

Novetats en les fitxes de la cdlpv

[Envieu els suggeriments i comentaris a: golls@geocities.com]
 1. Revisions:

 2. Addicions:

 3. Actualitzacions i ampliacions del web:
  • Diari per a Tècnics Lingüístics (dtl):
   • «Dades sociolingüístiques de Tarragona»
   • «Oferta laboral a Puçol»
   • «Els usos lingüístics del professorat del sud valencià»

Cap comentari: