08 de juliol 2007

Setmana 27 - 2007

Novetats en les fitxes de la CDLPV

¤ Servidor alternatiu per a les fitxes ¤

[Envieu els suggeriments i comentaris a: golls@geocities.com]

  Actualitzacions i ampliacions del web:

  • Diari per a tècnics lingüístics (DTL):
   • «Consell estatal de llengües oficials»
   • «Set places de TL al Parlament de Catalunya»
   • «El repetidor de TV3 del Bartolo»
   • «El català a Europa: quina gràcia!»
   • «Grau elemental, ajudes escolars, a l'exterior i premis a les fogueres»
   • «Oposicions per a TL en la Jaume I»
   • «¿Els acadèmics ens volen impulsar?»