23 de desembre 2005

Setmana 51 - 2005

Novetats en les fitxes de la CDLPV

[Envieu els suggeriments i comentaris a: golls@geocities.com]

  1. Revisions: «valencianesch» (ca. 1343-1346).
  2. Addicions: pelotazo.

    Actualitzacions i ampliacions del web:

    • ...