02 de desembre 2005

Setmana 48 - 2005

Novetats en les fitxes de la CDLPV

[Envieu els suggeriments i comentaris a: golls@geocities.com]

  1. Revisions: ...
  2. Addicions: pagar, rigidizar.

    Actualitzacions i ampliacions del web:

    • Comunicació de Miquel Boronat llegida en la trobada de l'AVL.