09 de maig 2010

Setmana 18 - 2010

Novetats en les fitxes de la cdlpv

[Envieu els suggeriments i comentaris a: golls@geocities.com]
 1. Revisions:

 2. Addicions:

 3. Actualitzacions i ampliacions del web:
  • Diari per a Tècnics Lingüístics (dtl):
   • «La titulació de filologia catalana en les oposicions valencianes»
   • «Els serveis lingüístics municipals»
   • «Borsa de tècnics lingüístics del Consell de Mallorca»
   • «La realitat plurilingüe»