17 de gener 2010

Setmana 2 - 2010

Novetats

Novetats en les fitxes de la cdlpv

[Envieu els suggeriments i comentaris a: golls@geocities.com]
 1. Revisions:

 2. Addicions:

 3. Actualitzacions i ampliacions del web:
  • Diari per a Tècnics Lingüístics (dtl):
   • «Pel requisit lingüístic valencià»
   • «JQCV: resultats del superior, mitjà i capacitació tècnica»
   • «Ajudes a les associacions cíviques»
   • «Presentació d'un vocabulari de dret»
   • «La TV3 bilateral»