13 de juny 2009

Setmana 24 - 2009

Novetats

Novetats en les fitxes de la cdlpv

[Envieu els suggeriments i comentaris a: golls@geocities.com]
 1. Revisions:

 2. Addicions:

 3. Actualitzacions i ampliacions del web:
  • Multicerca: (21.1) Diccionari Latdict (llatí / anglés); (4.1) diccionaris del diari Avui; (18) diccionaris d'Espasa (diari El Mundo).
  • Diari per a Tècnics Lingüístics (dtl):
   • «Més dades sobre l'ús de la llengua»
   • «Ensenyament altruista»