23 de novembre 2008

Setmana 47 - 2008

Novetats

Novetats en les fitxes de la cdlpv

[Envieu els suggeriments i comentaris a: golls@geocities.com]
 1. Revisions:
  • ...

 2. Addicions:

 3. Actualitzacions i ampliacions del web:
  • Legislació lingüística: Llei 7/2003 valenciana (art. 9).
  • Diari per a Tècnics Lingüístics (dtl):
   • «Xavier Sala Martín mostra les vergonyes»
   • «XXV aniversari de la Revista de Llengua i Dret»
   • «Oferta d'ocupació per al 2008 en Benetússer: 1 TL (A2)»
   • «Policies espanyols contra els ciutadans que parlen en català»
   • «Regulació lingüística per a l'accés a la funció pública balear»
   • «Algunes excuses per a la discriminació lingüística»