15 de juny 2008

Setmana 24 - 2008

Novetats

Novetats en les fitxes de la cdlpv

[Envieu els suggeriments i comentaris a: golls@geocities.com]
 1. Revisions:

 2. Addicions:
  • ...

 3. Actualitzacions i ampliacions del web:
  • Diari per a Tècnics Lingüístics (dtl):
   • «Corpus oral dels sis dialectes catalans»
   • «Tres propostes de traducció i docència»
   • «La justícia corregix un decret "obscur" de Francisco Camps»