18 de maig 2008

Setmana 20 - 2008

Novetats

Novetats en les fitxes de la cdlpv

[Envieu els suggeriments i comentaris a: golls@geocities.com]
 1. Revisions:

 2. Addicions:

 3. Actualitzacions i ampliacions del web:
  • Diari per a Tècnics Lingüístics (dtl):
   • «UGT i el requisit lingüístic incloent»
   • «Oferta de traducció i revisió en l’UPC»
   • «Oferta laboral de redacció per al DDLC (IEC)»
   • «Suport del Parlament de Catalunya a la Bressola»
   • «Ajudes per a intercanvis escolars i a la producció editorial»
   • «La llengua i les llengües en l’ensenyament»