27 de gener 2008

Setmana 4 - 2008

Novetats en les fitxes de la cdlpv

[Envieu els suggeriments i comentaris a: golls@geocities.com]
 1. Revisions:

 2. Addicions:

 3. Actualitzacions i ampliacions del web:
  • Terminologia: termes nous de la Neoloteca.
  • Jurisprudència lingüística: STSJ 1.233/2007
  • Diari per a Tècnics Lingüístics (dtl):
   • «Rafael Roca ens acosta Teodor Llorente»
   • «La TV3 a la Catalunya del Nord»
   • «La terminologia oberta del Termcat»
   • «Cinema en valencià gràcies a les universitats»
   • «Enyorança d’una de gran»