06 de gener 2008

Setmana 1 - 2008

etats

Novetats en les fitxes de la cdlpv

[Envieu els suggeriments i comentaris a: golls@geocities.com]
 1. Revisions:

 2. Addicions:

 3. Actualitzacions i ampliacions del web:
  • Diari per a Tècnics Lingüístics (dtl):
   • «La inversió en política lingüística per al 2008»
   • «JQCV: grau mitjà , llenguatge administratiu i als mitjans de comunicació»
   • «Els valencians accidentals»