23 de desembre 2007

Setmana 51 - 2007

Novetats

Novetats en les fitxes de la cdlpv

[Envieu els suggeriments i comentaris a: golls@geocities.com]
 1. Revisions:

 2. Addicions:
  • ...

 3. Actualitzacions i ampliacions del web:
  • Diari per a Tècnics Lingüístics (dtl):
   • «Les editorials valencianes i el mercat de mínims»
   • «Bèlgica amb requisit lingüístic sobre la propietat»
   • «Simulacre amb molta barra»
   • «Ofertes de faena a Andorra i Barcelona»
   • «JQCV (elemental), ajudes i beques de l’AVL»
   • «Nova tècnica lingüística a la Jaume I: Lourdes Lidon Pascual Gargallo»
   • «Manuals del Parlament de Catalunya»