09 de desembre 2007

Setmana 49 - 2007

Novetats

Novetats en les fitxes de la cdlpv

[Envieu els suggeriments i comentaris a: golls@geocities.com]
 1. Revisions:

 2. Addicions:

 3. Actualitzacions i ampliacions del web:
  • Diari per a Tècnics Lingüístics (dtl):
   • «Cap a futbol»
   • «La tasca en la JQCV no té un valor massa clar»
   • «Les Corts valencianes només per a castellans»
   • «La RTVE tindrà més llengües»
   • «JQCV: resultats provisionals dels coneixements orals»
   • «L’èuscar a Burgos»
   • «El codi del català i l’ús real»