10 de novembre 2007

Setmana 45 - 2007

Novetats

Novetats en les fitxes de la cdlpv

[Envieu els suggeriments i comentaris a: golls@geocities.com]
 1. Revisions:

 2. Addicions:

 3. Actualitzacions i ampliacions del web:
  • Multicerca: 4.1 Diccionari històric del valencià col·loquial de Joaquim Martí Mestre.
  • Diari per a Tècnics Lingüístics (dtl):
   • «Lletres, accents i dígrafs en Internet»
   • «El codi ISO 639 de la llengua»
   • «L’exigència del castellà i el mèrit d’altres llengües»