10 de febrer 2007

Setmana 6 - 2007

Novetats en les fitxes de la CDLPV

[Envieu els suggeriments i comentaris a: golls@geocities.com]

  • Addicions: favorecimiento.
  • Revisions: àrab (2.1: IEC), aforestació.