20 de gener 2007

Setmana 3 - 2007

Novetats en les fitxes de la CDLPV

[Envieu els suggeriments i comentaris a: golls@geocities.com]

  • Revisions: ...
  • Addicions: abuixar, cobrament a destinació.
    • Actualitzacions i ampliacions del web:

      • Diari per a tècnics lingüístics: «Premi per al Curs de valencià en línia», «Informació de subvencions: fogueres, falles i la Magdalena», «Oposicions a Petrer».