10 de març 2006

Setmana 10 - 2006

Novetats en les fitxes de la CDLPV

[Envieu els suggeriments i comentaris a: golls@geocities.com]

  1. Revisions: recórrer (dret).
  2. Addicions: aponar-se, plomada, provisionar.

    Actualitzacions i ampliacions del web:

    • Terminologia: termes nous de la Neoloteca del Termcat (gener 2006).