18 de juliol 2010

Setmana 28 - 2010

Novetats

Novetats en les fitxes de la cdlpv

[Envieu els suggeriments i comentaris a: golls@geocities.com]
 1. Revisions:

 2. Addicions:

 3. Actualitzacions i ampliacions del web:
  • Diari per a Tècnics Lingüístics (dtl):
   • «El repetidor de la Perenxisa continuarà obert»
   • «Borsa de treball de correcció i traducció»
   • «El vídeo de l'última classe de Joan Solà Cortassa»