30 de maig 2010

Setmana 21 - 2010

Novetats

Novetats en les fitxes de la cdlpv

[Envieu els suggeriments i comentaris a: golls@geocities.com]
 1. Revisions:

 2. Addicions:
  • ...

 3. Actualitzacions i ampliacions del web:
  • Diari per a Tècnics Lingüístics (dtl):
   • «Oferta laboral en la Universitat Rovira i Virgili»
   • «Dos concursos en l'AVL: lexicografia, toponomàstica, publicacions i noves tecnologies»