16 de maig 2010

Setmana 19 - 2010

Novetats en les fitxes de la cdlpv

[Envieu els suggeriments i comentaris a: golls@geocities.com]
 1. Revisions:

 2. Addicions:
  • ...

 3. Actualitzacions i ampliacions del web:
  • Legislació lingüística: Llei 3/2010, d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana.
  • Diari per a Tècnics Lingüístics (dtl):
   • «El Senat plurilingüe»
   • «La Secretaria de Política Lingüística en Facebook i Twitter»
   • «Oferta laboral de traducció del zulu»