07 de març 2010

Setmana 9 - 2010

Novetats

Novetats en les fitxes de la cdlpv

[Envieu els suggeriments i comentaris a: golls@geocities.com]
 1. Revisions:
  • ...

 2. Addicions:

 3. Actualitzacions i ampliacions del web:
  • Diari per a Tècnics Lingüístics (dtl):
   • «Pel valencià en la funció pública»
   • «Biblioteca tècnica de política lingüística»
   • «La multa de Rajoy per retolar només en castellà»