28 de febrer 2010

Setmana 8 - 2010

Novetats

Novetats en les fitxes de la cdlpv

[Envieu els suggeriments i comentaris a: golls@geocities.com]
 1. Revisions:

 2. Addicions:

 3. Actualitzacions i ampliacions del web:
  • Diari per a Tècnics Lingüístics (dtl):
   • «La demanda lingüística»
   • «Ajudes per a empreses i per a la traducció i l'edició literàries»
   • «Planificació lingüística urbana»
   • «Plans d'estudis de la Universitat Jaume I»